ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 6ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΝ 1/10/2020 ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 6ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΛΙΓΩΝ ΩΡΩΝ, Ο...