ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΚΥΑ Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 24415/2022 (ΦΕΚ 2193/Β/4-5-2022), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ...