04.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ 01.06.2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολύ σημαντικό – αλλαγή στις εισφορές διαχειριστών από 01/06/2018.

Αγαπητοί συνεργάτες,

δημοσιεύθηκε χθες 16/4 εγκύκλιος απόφαση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία οι αμοιβές διαχειριστών Ο.Ε. – Ε.Ε. και ΕΠΕ υπόκεινται από 01/06/2018 σε ασφαλιστικές εισφορές μέσω ΑΠΔ και με ισχύ του νόμιμου κατώτατου μισθού 586,08. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι αυτό των μισθωτών (41,06%) ή αυτό των μελών Δ.Σ. (34,1%) σε κάθε περίπτωση όμως οι αμοιβές που θα δίνονται από 01/06/2018 και εξής θα υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές που θα είναι πληρωτέες μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Οι αμοιβές που θα δοθούν μέχρι 31/05/2018 δεν υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Αναφορικά με τις ΙΚΕ το καθεστώς παραμένει ως έχει, δηλαδή οι αμοιβές διαχειριστή υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές 26,95% το επόμενο έτος από αυτό που θα δοθούν. Ξεκαθαρίστηκε όμως το τοπίο αναφορικά με τα μερίσματα, τα οποία δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταίροι, επιβαρύνονται με εισφορές μόνο σε μονοπρόσωπες ΙΚΕ.