24.06.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

AΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΜΑΣΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ, ΦΙΛΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αν το Υπουργείο Οικονομικών δεν νομοθετήσει διαφορετικά τις επόμενες 7 ημέρες, θα υπάρξουν οι παρακάτω αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 1η Ιουλίου. 

 

Από 6% μέχρι τις 30.06.2022 θα υπαχθούν στο 13% από 01.07.2022 τα παρακάτω αγαθά και υπηρεσίες:

Τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018)

Από 6% μέχρι τις 30.06.2022 θα υπαχθούν στο 24% από 01.07.2022 τα παρακάτω αγαθά και υπηρεσίες:

Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).

Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).

Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).

Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.

Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).

Από 13% μέχρι τις 30.06.2022 θα υπαχθούν στο 24% από 01.07.2022 τα παρακάτω αγαθά και υπηρεσίες:

Η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706).

Η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος V του παρόντος νόμου, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

Εισιτήρια αθλητικών αγώνων