14.12.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι αναστολές συνεχίζονται και στον μήνα Δεκέμβριο με τον ίδιο τρόπο που ίσχυαν και τον Νοέμβριο. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα του click away θεωρούνται κλειστές με δημόσια αρχή.

Σε αντίθεση όμως με τον Νοέμβριο η αίτηση των αναστολών είναι ήδη ανοικτή. Επίσης, επειδή θα πρέπει αυτή την εβδομάδα να υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις αναστολές του Δεκεμβρίου, τουλάχιστον όπως έχουν προγραμματιστεί. Εκ των πραγμάτων, επειδή ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνει υπόψιν περίοδο εργασίας μέχρι 31/12, το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί μια πρόβλεψη του τι θα γίνει τις μέρες που υπολείπονται μέχρι την 31/12. Οπότε θα υπολογίσουμε τώρα το Δώρο Χριστουγέννων με τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και στη συνέχεια θα κάνουμε διορθώσεις αν χρειαστεί. Θα πρέπει όμως να μας δώσετε την πληροφόρηση για τις αναστολές το συντομότερο δυνατόν.

 

Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, μπορούν τον Δεκέμβριο να τεθούν σε αναστολή ακόμα και από πληττόμενες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι σε αναστολή θα τεθούν όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.