06.05.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΑΪΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, για τον μήνα Μάιο μπορούν να θέσουν εργαζόμενους σε αναστολή μόνο οι παρακάτω επιχειρήσεις:

 

  1. Επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή, όπως επιχειρήσεις σε κλάδους Πολιτισμού, Αθλητισμού ή άλλες επιχειρήσεις που κλείνουν κατά τόπους με εντολή δημόσιας αρχής λόγω πολύ αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου.
  2. Επιχειρήσεις στους κλάδους του λιανεμπορίου, του τουρισμού και των μεταφορών και λειτουργούν. Αυτές έχουν δικαίωμα να θέσουν προσωπικό σε αναστολή, αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που παρατίθενται παρακάτω
  3. Επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, μπορούν να θέσουν σε αναστολή προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Σημαντικό: Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, δηλαδή στις περιπτώσεις 2 και 3 μπορούν να μπουν σε αναστολή μόνο εργαζόμενοι που βάσει σύμβασης όπως ήταν σε ισχύ στις 29/04/2021 οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα είναι τουλάχιστον 16.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι αυτά που ισχύουν από τον Μάρτιο. Αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι επιχειρήσεις αυτές για να μπορούν να θέσουν εργαζόμενους σε αναστολή θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

 

Δηλώσεις Αναστολής

Οι αναστολές δηλώνονται από Πέμπτη 6 Μαΐου στις 12:00 και μέχρι τις 12 Μαΐου μπορούν να έχουν αναδρομικό χαρακτήρα με ισχύ από 1η Μαΐου.