26.02.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκαν τα παρακάτω: 

 

Σε σχέση με την αναστολή συμβάσεων 

Η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις εργοδότες για τον Μάρτιο 2021 γίνεται προαναγγελτικά από 3/3/2021 έως και 7/3/2021 για μέρος ή για όλο τον μήνα. 

Στο ίδιο διάστημα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που αφορούν την περίοδο 1-3 Μαρτίου 2021. 

Για τις δηλώσεις νέων αναστολών από 8/3/2021 και μετά, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις αναστολές αυτές τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους.  Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Μαρτίου είτε ολόκληρο τον μήνα. 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας στείλετε τις αναστολές Μαρτίου το συντομότερο δυνατόν, καθώς για την δήλωσή τους υπάρχει περιθώριο μόλις τριών εργάσιμων ημερών. Από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό, ισχύουν ό,τι και για τις αναστολές Φεβρουαρίου. Η σημαντική διαφορά είναι ότι πλέον μπορούν να τεθούν σε αναστολή εργαζόμενοι με πρόσληψη ως και 31/01/2021 

 

Σε σχέση με τις βεβαιώσεις μετακίνησης 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Από τη Δευτέρα 1/3/2021 οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8/3/2021. 

Από την Τρίτη  9/3/2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες. 

 

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται από 25/2/2021. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι από τη στιγμή που ο εργοδότης ετοιμάσει στο ΕΡΓΑΝΗ την βεβαίωση μετακίνησης, ο εργαζόμενος μπορεί να την αντλήσει ο ίδιος μέσω του site https://employees.yeka.gr/ στο οποίο εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet 

 

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση-εργοδότη. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε: 

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, 

β) τηλεργασία και 

γ) νόμιμη άδεια 

και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033. 

 

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους. 

 

Με έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. 

 

Τέλος, με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.