23.02.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΚΑΙ 31/01/2021

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με το άρθρο 41 του Ν.4778/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 68 του Ν. 4756/2020 και πλέον σε αναστολή εργασιών μπορούν να τεθούν και εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν προληφθεί μέχρι και 31/01/2021.

Αναμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για τις αναστολές μηνός Μαρτίου