09.07.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σας θυμίσουμε ότι μέχρι 31/07/2020 αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη που έχετε για τις ταμειακές/φορολογικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε ώστε να γίνει ο έλεγχος καταλληλόλητας και να γίνει  αναβάθμιση όπου χρειάζεται.