14.09.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 2163/2020 ΚΑΙ 2323/2020 του ΣτΕ βάσει των οποίων υπήρξε και η απόφαση Α 4684/2021 της Δ.Ε.Δ. στα δάνεια μεταξύ νομικών προσώπων, δεν επιβαλλόταν χαρτόσημο.

Σύμφωνα όμως με νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και αναμένεται να ψηφιστεί, ορίζεται ότι για όσες συμβάσεις δανείων μεταξύ νομικών προσώπων έχουν γίνει από 1.1.2021 και μετά, επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου και αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 31.10.2022.