01.04.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΜΑ 400 ΕΥΡΩ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Διευρύνεται ο αριθμός δικαιούχων δικηγόρων, μηχανικών, ιατρών και οικονομολόγων – λογιστών που δικαιούνται το βοήθημα των 400 ευρώ. Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις που τίθενται για την χορήγηση του βοηθήματος είναι οι εξής: 

 

  • Το οικογενειακό εισόδημα του 2020 να μην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Η προϋπόθεση θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί 
  • Όσοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2015 θα πρέπει να έχουν μείωση τζίρου έστω και ένα εύρω την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Οι αιτήσεις γίνονται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και 15 Απριλίου 2021