30.08.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όσοι είχαν για το διάστημα από Ιανουάριο 2021 ως και Ιούνιο 2021 παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή ασφαλίστηκαν έστω και μια μέρα παράλληλα και ως μισθωτοί και ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, μέλη Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., διαχειριστές ΙΚΕ, μέλη Δ.Σ. Α.Ε. με μετοχές άνω του 3%), θα πρέπει να κάνουν δήλωση στον ΕΦΚΑ μέχρι και Τρίτη 31 Αυγούστου.

Την δήλωση αυτή την έχουμε κάνει ήδη για όσους γνωρίζουμε την διπλή ιδιότητα, μισθωτού και μη μισθωτού, η ενημέρωση γίνεται για όσους την απέκτησαν μέσα στο 2021 είτε για όλη την περίοδο, είτε οποιαδήποτε περίοδο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, είτε η διπλή ιδιότητα εξακολουθεί να ισχύει, είτε δεν ισχύει πλέον.

Από εδώ και πέρα κάθε μήνα ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει τις αλλαγές που συντελούνται στην παράλληλη ασφάλιση.

Όσοι είχατε διπλή ιδιότητα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο, προκειμένου να διασταυρώσουμε ότι έχει γίνει η αίτηση.