01.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ - ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

από αύριο 1/9 είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες πριν αυτές πραγματοποιηθούν, με το έντυπο Ε8

Υπενθυμίζω ότι υπερεργασία είναι η απασχόληση για μια επιπλέον ώρα όταν ισχύει 8ωρο 5θήμερo, ενώ είναι μια ώρα και είκοσι λεπτά για όσους εργάζονται 6.40` για 6 ημέρες.

Η πρώτη υποβολή για υπερεργασία ή υπερωρία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κωδικούς εργάνη. Από εκεί και πέρα υπάρχει η δυνατότητα να γνωστοποιούνται οι υπερωρίες με γραπτό μήνυμα SMS μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 54001. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός τηλεφώνου απ΄όπου θα στέλνονται τα SMS θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ.

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει:

  • 1. Να δημιουργηθούν κωδικοί στο ΕΡΓΑΝΗ τους οποίους να κατέχει ένα αρμόδιο πρόσωπο της επιχείρησής σας, ώστε να μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση Ε8 όποτε προκύπτει ανάγκη.
  • 2. Να μας ενημερώσετε για τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους θα δηλώνεται το ΕΝΤΥΠΟ Ε8 ώστε να τα υποβάλλουμε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αυτονόητο είναι ότι αν πρόκειται για υπερεργασία και υπερωρία που είναι γνωστή εκ των προτέρων, μπορούμε να υποβάλλουμε το έντυπο Ε8 από το γραφείο μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.