23.04.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  1. Όσοι θέλουν την “έκπτωση” θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τον ΦΠΑ Φεβρουαρίου, αν έχουν διπλογραφικά βιβλία. Από την υποχρέωση αυτοί εξαιρούνται όσοι στις 26 Μαρτίου τελούσαν σε αναστολή με απόφαση δημόσιας αρχής. Για όσες εταιρείες τηρούν απλογραφικά βιβλία και υποβάλλουν ΦΠΑ κάθε τρίμηνο δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση
  2. Για να είναι εφικτή η “έκπτωση” θα πρέπει η δήλωση ΦΠΑ να μην σταλεί με δυνατότητα πληρωμής δύο δόσεων
  3. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να πληρωθεί ολόκληρος χωρίς έκπτωση. Η έκπτωση 25% ουσιαστικά είναι συμψηφισμός μελλοντικών οφειλών που θα δημιουργηθούν από 01/05 και μετά. Οπότε αν π.χ. μια επιχείρηση έχει ΦΠΑ 1.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει 1.000 ευρώ μέχρι 30/04. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει έναν κουμπαρά 250 ευρώ, με τον οποίον θα συμψηφιστούν με οφειλές Μαϊου. Π.χ. αν τον Μάιο θα υπάρχει ΦΜΥ 400 ευρώ, θα πληρωθούν μόνο 150 ευρώ, καθώς τα 250 ευρώ θα πιστωθούν αυτόματα ως επιστροφή ΦΠΑ. 
 
Για ό,τι νεότερο ανακοινωθεί θα σας ενημερώσουμε