08.10.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Δημοσιεύθηκε χθες η απόφαση για το πρόγραμμα 100% επιδότησης μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης, για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει την 01.10.2020
 
Σύμφωνα με την δημοσίευση, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€ για χρηματοδότηση ως κεφάλαιο κίνησης.
 
Οι υποβολές ξεκινούν στις 12/10/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 6/11/2020
 
Το γραφείο μας καθώς και τα στελέχη της εταιρείας Result στο τηλέφωνο 2106254928 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@result.gr,  είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση