11.06.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

Από την 1η Ιουνίου 2021 τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι χρηματοδοτικοί φορείς (τράπεζες κλπ.)

Στο νέο καθεστώς που θα λειτουργεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν πλέον να ενταχθούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Με τη ρύθμιση όλων των οφειλών, μπορείτε να επιτύχετε τα ακόλουθα:

1ον. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς στην κινητή και ακίνητη  περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

2ον. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις, για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3ον. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να προσχωρήσουμε σε μια ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες , τις προϋποθέσεις αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε.