10.09.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΤΟ TAXISNET

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέχρι 30/09/2020 θα πρέπει να τακτοποιηθεί στο taxisnet η εικόνα των μισθωτηρίων συγκεκριμένα:

  1. Όσα μισθωτήρια ισχύουν πριν από το 2013 και για τα οποία δεν έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο, θα πρέπει  να αναρτηθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο
  2. Όσα ηλεκτρονικά μισθωτήρια έχουν αναρτηθεί και δεν ισχύουν πλέον, να τα εμφανίσουμε ως λυμένα
  3. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή χρειαστεί, ώστε να εμφανίζεται η κατάσταση των μισθωτηρίων σωστά, όπως ίσχυε στις 20/06/2020
Αυτό σημαίνει ότι πλέον η εικόνα των μισθωτηρίων είναι δεσμευτική για ιδιοκτήτες και μισθωτές και από εκεί θα αντλούνται όλες οι πληροφορίες για τα μισθώματα. Δεν θα είναι εφικτό πλέον να εμφανίζουμε στην φορολογική δήλωση άλλα μισθώματα από αυτά που έχουν αναρτηθεί στο taxis.
 
Αυτό σημαίνει ότι όταν λύεται μια μίσθωση, θα πρέπει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση, να αναρτηθεί η λύση στο taxisnet, διαφορετικά η εφορία θα το βλέπει ως ενεργό.