21.10.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βάσει της τροπολογίας που κατατέθηκε χθες και αναμένεται να ψηφιστεί, αναστέλλεται η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης για ένα χρόνο και συγκεκριμένα:

 

  1. Για το 2020 δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης όλα τα  εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις
  2. Για το 2021 δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και οι συντάξεις.

 

Αυτό σημαίνει ότι αν παρθεί απόφαση για διανομή μερίσματος ή προμερίσματος εντός του 2020 απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ανεξάρτητα με το πότε θα πληρωθεί το μέρισμα. Αντίθετα αν η απόφαση για την διανομή  μερίσματος ή προμερίσματος παρθεί το 2021 θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης.

 

 

Στην εγκύκλιο για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 αποσαφηνίζεται ότι ως μείωση προσωπικού δεν υπολογίζονται οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το ίδιο διευκρινίστηκε ότι ισχύει και για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1 και για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2. Θυμίζουμε ότι όσοι ενταχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020 και για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1  η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος που απολύεται, θα πρέπει να αντικατασταθεί.