01.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΧΡΙ 18.01 Η ΥΔ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

με τον Ν. 4555/2018 αποφασίστηκε νομοθετικά να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ο νόμος αυτός ισχύει από 19/07/2018. Όσα ακίνητα ήταν μη ηλεκτροδοτούμενα πριν την ημερομηνία αυτή, θα μπορέσουν να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη, αρκεί να επιδοθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στο δήμο, μέχρι Παρασκευή 18/01.

Αν τα δημοτικά τέλη είχαν πληρωθεί, δεν επιστρέφονται.