01.03.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δημοσιεύθηκε χθες η εγκύκλιος Α. 1040/2021 η οποία ορίζει ότι η μείωση μισθώματος κατά 100% ή 40% ορίζεται ξεχωριστά ανά υποκατάστημα. Οπότε σε περίπτωση που ένα υποκατάστημα έχει ως κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος έναν από αυτούς που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Α. 1025/2021 για τους οποίους προβλέπεται 100% έκπτωση ενοικίων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, δικαιούται πλήρη έκπτωση ενοικίου, ακόμα και σε περίπτωση που η έδρα δικαιούται 40% έκπτωση. Αν  όμως η έδρα δεν δικαιούται καμία έκπτωση, τότε ούτε το υποκατάστημα δικαιούται έκπτωση. 

Επίσης νέες επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν μετά τις 4/01/2021 και μέχρι τώρα δεν δικαιούταν έκπτωση, δικαιούνται την έκπτωση βάσει του κύριου ΚΑΔ, 100% αν εντάσσεται στον πίνακα Α και 40% αν εντάσσεται στον πίνακα Β. 

Τον Πίνακα Α με τους ΚΑΔ που δικαιούνται 100% έκπτωση και τον Πίνακα Β με τους ΚΑΔ που δικαιούνται 40% έκπτωση, μπορείτε να τους βρείτε εδώ