11.12.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

MY DATA

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το 2021 μπαίνει στη ζωή των επιχειρήσεων η πλατφρόρμα My Data που ίσως να το έχετε ακούσει ως «ηλεκτρονικά βιβλία»

Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της ΑΑΔΕ ώστε να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των τιμολογίων και στη συνέχεια ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών να χαρακτηρίζει τα παραστατικά των προμηθευτών του, αν αφορούν δαπάνη ή αγορά ή πάγιο, αν εκπίπτει ή όχι ο ΦΠΑ, αν υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι κλπ. Επίσης μέσα στην πλατφόρμα αυτή, θα εμφανίζονται και παραστατικά από και προς το εξωτερικό χωρίς φυσικά διασταύρωση.

Αυτά που πρέπει να έχετε κατά νου είναι τα εξής:

  1. Όταν μπει η πλατφόρμα σε πραγματική λειτουργία, τα έσοδα θα πρέπει να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα συμβεί το 2022
  2. Οι δαπάνες θα πρέπει να αντλούνται και να χαρακτηρίζονται ή να διαβιβάζονται (αν δεν έχουν σταλεί από τον εκδότη) μέχρι και την 20ηημέρα του επόμενου μήνα.
  3. Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ θα δημιουργούνται απευθείας από την πλατφόρμα. Προγραμματίζεται αυτό να ισχύσει από το 2023

Προς το παρόν για το 2021 υποχρέωση κάθε επιχείρησης είναι να στείλει δεδομένα, με καταληκτική προθεσμία την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της χρήσης 2021 (άρα τον Ιούνιο του 2022) και χωρίς να προβλέπεται πρόστιμο ή άλλη κύρωση για αναληθή δήλωση. Καθώς όμως από τον Ιανουάριο του 2022 θα είναι υποχρεωτική η αποστολή των εσόδων σε πραγματικό χρόνο και των εξόδων μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, θα πρέπει εντός του 2021 κάθε επιχείρηση να διασφαλίσει ότι θα είναι έτοιμη.

Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο μας το πελατολόγιο στις νέες αυτές συνθήκες, ήρθαμε σε συνεργασία με τoν εταιρεία Alfa Consultans  με την βοήθεια της οποίας:

  1. Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα Epsilon Smart, ένα πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης σε cloud το οποίο συνδέεται αυτόματα με το δικό μας πρόγραμμα. Τα πλεονέκτημα του Epsilon Smart είναι τα ακόλουθα:
  • Πολύ ανταγωνιστική τιμή, που ξεκινά από 5 ευρώ το μήνα στην πιο απλή έκδοση και φτάνει στα 8, 10 ή 15 ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε πακέτου. Το τελευταίο πακέτο των 15 ευρώ το μήνα έχει τόσες δυνατότητες που στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης.
  • Συνδέεται αυτόματα με το πρόγραμμα του γραφείου μας Epsilon Hyper
  • Είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα My Data, ούτως ώστε να στέλνει τα έσοδα σε πραγματικό χρόνο, που είναι και το πιο σημαντικό, αλλά και να αντλεί τα έξοδα από τους προμηθευτές που έχουν στείλει το δικό τους αρχείο
  1. Σε περίπτωση που το epsilon smart δεν καλύπτει τις ανάγκες σας και το τωρινό σας πρόγραμμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του My Data η Alfa Consultans μπορεί να σας υποδείξει ένα πρόγραμμα στα μέτρα των αναγκών σας, από τις εταιρείες που συνεργάζεται (Epsilon, Entersoft, Singular κ.α.)

Η πανδημία δεν είναι καταλληλότερη στιγμή να εφαρμοστεί μια τόσο μεγάλη αλλαγή, αλλά δυστυχώς είναι πλέον σίγουρο ότι το 2022 η πλατφόρμα της My Data θα λειτουργήσει και όσοι δεν είναι έτοιμοι θα έχουν πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στο 2021 να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είμαστε έτοιμοι. Ας δούμε και την θετική πλευρά, η εξέλιξη αυτή να είναι και μια αφορμή για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μας.