18.09.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 6ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Την 1/10/2020 θα ανοίξει ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων προσλήψεων 6μηνης σύμβασης. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Κατά την άποψή μας η κάλυψη των θέσεων θα γίνει εντός λίγων ωρών, οπότε όποια επιχείρηση θέλει να επωφεληθεί πρέπει να δράσει γρήγορα.

Η επιδότηση αφορά την απευθείας πληρωμή από το δημόσιο του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για 6 μήνες. Αν ο εργαζόμενος ανήκει στους μακροχρόνια άνεργους υπάρχει επιπλέον επιδότηση 200 ευρώ στον καθαρό μισθό.

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

  • Για εργαζόμενους: Να μην έχουν ενεργή σύμβαση ένα μήνα πριν την επιδοτούμενη πρόσληψή τους.
  • Για τους εργοδότες: Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή να έχουν ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
    Να μην προβούν σε μείωση του μέσου όρου των απασχολούμενων για 6 μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί η επιδότηση. Επισημαίνεται ότι οικειοθελής αποχώρηση ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν συνιστά μείωση του μέσου όρου.
    Οι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να προστεθούν στον ίδιο αριθμό εργαζομένων που θα υπάρχει κατά τη δημοσίευση της διάταξης (αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα)

Αναμένεται δημοσίευση εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει επιμέρους ζητήματα.