17.02.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 • Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr/
 • Πληκτρολογείτε το Username , το Password και επιλέγετε είσοδος
 • Στην Πλατφόρμα του Εργάνη στα αριστερά σας, θα επιλέξετε τα εξής: ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ > ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ > ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Επιλέγετε το Παράρτημα, δηλαδή αν αφορά την έδρα ή ένα από τα υποκαταστήματα
 • Επιλέγετε είδος εντύπου (εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος ή μέλος οργάνου διοίκησης)
 • Ανοίγει νέο πεδίο στο οποίο αναγράφετε τον ΑΦΜ του προσώπου που αφορά η βεβαίωση
 • Ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζει αυτόματα και κυρίως τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (αν έχει αλλάξει πρόσφατα πιθανόν να μην έχει ενημερωθεί).
 • Συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, τ.κ., διάστημα (το διάστημα θα πρέπει να είναι το πολύ 14 ημέρων και μέχρι τις 28/02), ώρα μετακίνησης (το ωράριο κυκλοφορίας θα πρέπει να συνάδει με το ωράριο εργασίας, λαμβανομένου υπόψιν της ώρας μετακίνησης από και προς την διεύθυνση κατοικίας καθώς και του διώρου ευελιξίας) , περιφερειακή ενότητα μετακίνησης (μπορείτε να επιλέξετε έως και 2 περιφέρειες μετακίνησης).
 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Προτείνουμε να αναφέρεται το εξής: «Δίωρη ευελιξία τήρησης ωραρίου»
 • Επιλέγετε υποβολή
 • Το έντυπο εκτυπώνεται και το στέλνετε στον εργαζόμενο. Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπαίνει στο https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet και το αντλεί.