13.05.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΪ́ΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνονται μέχρι 30/09 όλες οι οφειλές προς την εφορία που ήταν αρχικά πληρωτέες τον Μάιο καθώς και παλιές οφειλές που την 1η Μαΐου ήταν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, για τις παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων

  • Επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ. Αναμένουμε να δημοσιευθεί η λίστα ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις χωρίς εξαιρέσεις.
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν το 60% των μισθωμάτων λόγω των μέτρων στήριξης της οικονομίας εν μέσω πανδημίας.
  • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι που η σύμβασή τους τελεί σε αναστολή

Όταν δημοσιευθούν οι σχετικές διευκρινιστικές αποφάσεις θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές σε σχέση με το δελτίο τύπου

 

Παράταση ή ανάκληση αναστολών

Σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημοσίας αρχής η αναστολή συμβάσεων συνεχίζεται για όσο καιρό παραμένουν κλειστές. Οι εργοδότες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τις αιτήσεις αναστολής από 18 μέχρι 31 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση, αν όμως θέλουν να αλλάξουν κάποια στοιχεία, όπως πχ αριθμό λογαριασμού ή ιδιοκτήτη ακινήτου, τότε μπορούν να κάνουν τις αλλαγές από 19/5 μέχρι 1/6 αφού προηγουμένως έχει κάνει την αντίστοιχη αίτηση ο εργοδότης.

Και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους ισχύει η μείωση του ενοικίου στο 60% και τον Μάιο.

 

Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά όπως και επιχειρήσεις που ανοίγουν μετά την άρση απαγόρευσης λειτουργίας τους με κρατική εντολή, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων στο 60% των αρχικών. Σε περίπτωση που μετά τη διαίρεση προκύπτει δεκαδικός από 0,5 και πάνω η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω. Σε περίπτωση που σε αναστολή μπήκε ένας εργαζόμενος, μπορεί η αναστολή να συνεχιστεί. Η αναστολή μπορεί να συνεχιστεί το αργότερο μέχρι 31/05. Δεν γίνεται να μπει σε αναστολή τον Μάιο εργαζόμενος που δεν είχε μπει σε αναστολή από τον Απρίλιο.

Οι αιτήσεις παράτασης της αναστολής υποβάλλονται από τους εργοδότες από 01/06 μέχρι 7/6 και οι εργαζόμενοι θα λάβουν την αποζημίωση από 10/06 έως 12/06. Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εκτός αν θέλουν να αλλάξουν τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή διορθώνουν την αίτηση από 01/06 μέχρι 07/06 αφού έχει κάνει την αντίστοιχη αίτηση ο εργοδότης.

Επίσης μπορεί να γίνει οριστική ανάκληση της αναστολής υπό την προϋπόθεση να γίνει τουλάχιστον στο 40% των εργαζομένων που έχουν μπει σε αναστολή. Εργαζόμενος για τον οποίο γίνεται οριστική ανάκληση της αναστολής, δεν μπορεί να ξαναμπεί σε αναστολή.

Η αιτήσεις οριστικής ανάκλησης της αναστολής γίνονται με την ίδια αίτηση που δηλώνεται η παράταση της αναστολής από 01/06 μέχρι 07/06. Στην ίδια αίτηση γίνεται και η αίτηση μείωσης του ενοικίου για τον μήνα Μάιο.

Στο τέλος της παρούσας ενημέρωσης παρατίθεται λίστα με ΚΑΔ για τις οποίες δεν ισχύει ούτε το ανώτατο  όριο του 60% της παράτασης αναστολής (μπορεί να παραταθούν οι αναστολές στο 100% των εργαζόμενων) ούτε το κατώτατο όριο του 40% στην οριστική ανάκληση αναστολών (μπορεί να γίνει οριστική ανάκληση σε έναν μόνο εργαζόμενο)

 

Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή από δημόσια αρχή, δεν μπορούν  να κάνουν οριστική ανάκληση της αναστολής όσο παραμένουν κλειστές.

Όσοι εργαζόμενοι επιστρέφουν στην εργασία τους, είτε επειδή έληξε η αναστολή σύμβασής τους, είτε επειδή έγινε ανάκληση της αναστολής τους, είτε επειδή άνοιξε η επιχείρηση στην οποία εργάζονται που είχε κλείσει με κρατική εντολή, μπορούν να εργαστούν με το καθεστώς του προσωπικού ασφαλείας, δηλαδή να εργάζονται τις μισές μέρες του μήνα. Υπενθυμίζουμε ότι σε καθεστώς προσωπικού ασφαλείας μπορεί να μπει τουλάχιστον το 50% των εργαζόμενων που η σύμβασή τους δεν τελεί σε αναστολή.

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των ΚΑΔ για τις επιχειρήσεις που μπορούν να παρατείνουν την αναστολή στο 100% των αρχικών αναστολών και μπορούν να κάνουν ανάκληση αναστολής ακόμα και για έναν μόνο εργαζόμενο.

 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.1 Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές

52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02 Δραστηριότητες μουσείων

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01)

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς

96.09.19.02 Υπηρεσίες αχθοφόρων

96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

96.09.19.05 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.             

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της χώρας.