01.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

να σας ενημερώσουμε ότι όσον αφορά την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η υποβολή δήλωσης στο δήμο πήρε παράταση μέχρι 31/12/2019.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.