05.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

σύμφωνα με την ΠΟΛ 1211/22-12-2017 οι λεπτές πλαστικές σακούλες από 01/01/2018 θα επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος ενώ οι πιο παχιές θα πρέπει υποχρεωτικά να χρεώνονται τουλάχιστον στο κόστος αγοράς τους.

Συγκεκριμένα, οι σακούλες πάχους μέχρι 50 μικρά, επιβαρύνονται με τέλος 0,03€ +ΦΠΑ 24%.

Όσοι διαθέτουν τέτοιες σακούλες προς τους πελάτες τους από 01/01/2018 θα πρέπει:

  • 1. να εμφανίζουν την χρέωση διακριτά στις αποδείξεις ή τα τιμολολόγια που εκδίδουν. Επίσης θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο ότι οι σακούλες επιβαρύνονται με τέλος 0,03€ + ΦΠΑ 24% με σκοπό τη μείωση χρήσης τους.
  • 2. να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σειριακό κωδικό και σήμανση η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ)

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη παραμετροποίηση στις ταμειακές μηχανές, ώστε η είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους να εμφανίζεται διακριτά στο πεδίο Γ δλδ με κανονικό ΦΠΑ 24%. Αντίστοιχες παραμετροποιήσεις θα πρέπει να κάνουν και όσοι εκδίδουν παραστατικά μέσω εμπορικής διαχείρισης.

Για τις σακούλες πάνω από 50 μικρά και μέχρι 70 μικρά, αν και εξαιρούνται από το περιβαλλοντικό τέλος, είναι υποχρεωτική η πώλησή τους προς τους καταναλωτές τουλάχιστον την τιμή κόστους του πωλητή, με άλλα λόγια απαγορεύεται η δώρεάν διάθεσή τους.

Το περιβαλλοντικό τέλος θα πληρώνεται κάθε τρίμηνο με δήλωση που θα υποβάλλεται στο taxis. Η πρώτη δήλωση περιβαλλοντικού τέλους θα γίνει μέχρι 30/04/2018.

Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το γραφείο μας.