01.10.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την εταιρεία RESULT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σας προωθούμε λεπτομέρειες για την δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής» που αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα.

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε 100% Επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία την οποία η επιχείρηση εισπράττει και ΔΕΝ την επιστρέφει – ΜΗ επιστρεπτέα επιχορήγηση – και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης ρευστότητας (κεφάλαιο κίνησης).

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, που δραστηριοποιούνται σε κλάδο που επλήγη από την πανδημία CONVID-19, οι οποίες απασχολούσαν έως 50 άτομα προσωπικό το 2019 και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019. Η επιχορήγηση θα κυμαίνεται πιθανώς έως 20.000€.

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και κάποιες άλλες.

 

Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν, μπορούν να (προ)εισπράττουν το σύνολο της επιχορήγησης μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021. 

 

Εφόσον επιθυμείτε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της επιχείρησής σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να προωθήσουμε τα απαιτούμενα αρχικά δικαιολογητικά στη συνεργαζόμενη εταιρία.

 

Τα αρχικά δικαιολογητικά είναι τα:

 

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
  • Έντυπο Ε3 του 2019
  • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα από 01/04/2019 έως 30/06/2019 και, 01/04/2020 έως 30/06/2020
  • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 για το 2019 (Ετήσιο και τυχόν τροποποιήσεων αυτού).
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους 2019

 

Πιθανώς να ανακοινωθούν και σε άλλες περιφέρειες ανάλογες δράσεις, ήδη τρέχουν ανάλογες δράσεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδος.

Το γραφείο μας καθώς και τα στελέχη της εταιρείας Result στο τηλέφωνο 2106254928 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@result.gr,  είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση