07.05.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Από σήμερα 7/5 το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δίνει την δυνατότητα να γίνει προσωρινή ανάκληση της αναστολής, για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Στην αίτηση θα πρέπει να γράφεται η αιτιολογία της προσωρινής ανάκλησης, θα πρέπει δηλαδή να κατονομάζεται η έκτακτη, κατεπείγουσα, μη αναβαλλόμενη και ανελαστική ανάγκη εξαιτίας της οποίας γίνεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής.

 
Υπενθυμίζουμε ότι:
 
  • Η προσωρινή ανάκληση της αναστολής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται πριν αναλάβει εργασία ο εργαζόμενος.
  • Αντίθετα σε περίπτωση οριστικής διακοπής της αναστολής, η αντίστοιχη δήλωση γίνεται αναδρομικά τον Ιούνιο. Η οριστική διακοπή δεν μπορεί να γίνεται μεμονωμένα, θα πρέπει τουλάχιστον το 40% όσων είναι σε αναστολή να διακόψουν οριστικά την αναστολή τους.