01.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

θα έχετε ενημερωθεί ήδη ότι από 25/5 ισχύει ο Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Κάθε μορφής εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, είτε έμμεσα, είτε άμμεσα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, θα πρέπει να τηρεί τις απαραίτητες διαδικασίες συμμόρφωσης. Η κατηγορία ευαισθησίας των δεδομένων αυτών ορίζεται από τον Κανονισμό και συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις και σχέσεις processors δηλαδή και τρίτων που διαχειρίζονται μέσω εσάς, προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ή αφορούν τρίτους. Ασφαλώς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ιατρικό, φαρμακευτικό, εκπαιδευτικό, ασφαλιστικό κλάδο, διαχειρίζονται υψηλού ρίσκου δεδομένα και οφείλουν να κινητοποιηθούν άμεσα ως προς τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με την εταιρεία Result Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία αναλαμβάνει το ολοκληρωμένο φάσμα Υπηρεσιών (Οργανωσιακά/Ασφάλεια ΙΤ/Νομικά) αξιολόγησης και υλοποίησης για τη συμμόρφωση μιας επιχείρησης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ταυτόγχρονα αλλά παρέχει και συστήματα διαχείρισης ποιότητας εφόσον απαιτηθούν.
Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-6254928 κα.Ανδρέου Μαρία. Η Υπεύθυνη της Result για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων είναι η Άλκηστις Χατζηιωαννίδου – Partner, alkistis@result.gr, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία στα Συστήματα Διαχειρίσης και στις Διαδικασίες Συμμόρφωσης.