04.06.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Με νεώτερη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, στο παράρτημα Γ, δηλαδή στις επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν προσωπικό σε αναστολή για τον μήνα Ιούνιο αν πληρούν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας, προστέθηκαν οι εξής δραστηριότητες:
 
85.59.11.02, υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών,
85.59.13.03, υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης