10.12.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ 36 Η 72 ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βάσει της εγκυκλίου 61/2021 του ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές περιόδων από Φεβρουάριο 2020 μέχρι και Ιούνιο του 2021 μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων χωρίς κανένα επιτόκιο ή 72 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο 2,5%.

Η αίτηση για την ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2022. Βασική προϋπόθεση για την ρύθμιση, είναι οι εισφορές να εμφανίζονται στο ΚΕΑΟ ως ληξιπρόθεσμες. Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμές τυχόν απλήρωτες ΑΠΔ περιόδων από Φεβρουάριο 2020 και έπειτα δεν εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες, οπότε για όποιον εργοδότη επιθυμεί να υπαχθεί στην ρύθμιση, θα πρέπει να κάνουμε αίτημα στο ΙΚΑ που ανήκει να διενεργήσουν τον σχετικό έλεγχο ώστε να μεταφερθούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει τον δικό της ξεχωριστό κωδικό πληρωμής, δεν θα επηρεάζεται από τυχόν νέα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και θα χάνεται μόνο αν εμφανίζει ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης.

Η ρύθμιση αφορά μόνο επιχειρήσεις που ορίστηκαν ως πληττόμενες λόγω της πανδημίας Covid-19