04.10.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΕΜΗ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με τον Ν. 4919/2022 ορίζεται η υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ και των ατομικών επιχειρήσεων. Αυτή θα γίνει αυτόματα αρχές του 2023. Το ΓΕΜΗ θα αντλήσει τα απαραίτητα στοιχεία από την ΑΑΔΕ και θα προχωρήσει στην εγγραφή των επιχειρήσεων.

Ο αριθμός ΓΕΜΗ όλων των επιχειρήσεων, άρα και των νομικών προσώπων που έχουν ήδη αριθμό ΓΕΜΗ, θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης. Αυτό δημιούργησε την εντύπωση, ότι θα πρέπει ο αριθμός ΓΕΜΗ να αναγράφεται υποχρεωτικά και στα παραστατικά συναλλαγών (αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις αποστολής κλπ). Ως προς αυτό σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  • Τα απαραίτητα στοιχεία για τα φορολογικά παραστατικά, τα ορίζει ο νόμος 4308/2014 (ΕΛΠ) και εκεί ουδεμία αναφορά γίνεται στον αριθμό ΓΕΜΗ.
  • Όποιος θέλει να βρει τον αριθμό ΓΕΜΗ μιας επιχείρησης, μπορεί πολύ εύκολα να το κάνει έχοντας τον ΑΦΜ της επιχείρησης, κάνοντας χρήση αυτού του συνδέσμου https://www.businessregistry.gr/publicity/index
  • Εδώ και χρόνια οποιαδήποτε δημοσίευση στο ΓΕΜΗ δεν ανέγραφε τον αριθμό ΓΕΜΗ της επιχείρησης, επιστρεφόταν ως απαράδεκτη (π.χ. πρακτικά, γενικές συνελεύσεις, οικονομικές καταστάσεις)
  • Η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι εντός ολίγων ημερών θα δημοσιευθεί οδηγία, όπου θα εξαιρεί την υποχρέωση αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ στα παραστατικά συναλλαγών.
  • Υποχρέωση αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ υπάρχει στα εταιρικά έγγραφα, δηλαδή στο επιστολόχαρτο, στον διαδικτυακό τόπο, στο διαδικτυακό κατάστημα και στα δελτία παραγγελιών της επιχείρησης, με άλλα λόγια σε έντυπα και διαδικτυακούς τόπους της επιχείρησης όπου η αναγραφή του ΑΦΜ δεν είναι υποχρεωτική.
  • Το νόημα της διάταξης είναι η εταιρική διαφάνεια. Δεν προβλέπονται πρόστιμα ή ακυρότητα σε περίπτωση μη αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ.
  • Σε κάθε περίπτωση χωρίς ανησυχία, αναγράψτε τον αριθμό ΓΕΜΗ της επιχείρησής σας όπου είναι απαραίτητο, δηλαδή στα επιστολόχαρτα, στις ιστοσελίδες που τηρείτε και στα δελτία παραγγελιών.