01.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

ευχόμαστε υγιές και παραγωγικό 2019! Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για αλλαγές στην νομοθεσία και υπενθυμίσεις για σημαντικά ζητήματα.

  • Οι αποδείξεις δαπανών που εκδίδονται από το 2019 και μετά, επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές.
  • Εταίρος ΙΚΕ που δεν είναι διαχειριστής ή υπάλληλος της εταιρείας, δεν έχει δικαίωμα εργασίας. Σε τυχόν επιτόπιο έλεγχο του ΙΚΑ ή της Επιθεώρησης Εργασίας, ο εταίρος μη διαχειριστής, μπορεί ασφαλώς να έχει παρουσία στον χώρο και να ενημερώνεται για τις εταιρικές υποθέσεις, αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες. Στην περίπτωση που επιτόπιος έλεγχος γράψει ότι ο εταίρος ΙΚΕ εργαζόταν χωρίς να έχει την ιδιότητα του διαχειριστή, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 10.500 ευρώ για ανασφάλιστη εργασία.

  • Οποιαδήποτε επιχείρηση (από ατομική μέχρι Α.Ε.) είχε μέσα στο 2018 τζίρο που δεν ξεπερνούσε τις 10.000 μπορεί μέχρι 30/01/2019 να κάνει αίτηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Με την απαλλαγή δεν θα επιβαρύνει πλέον με ΦΠΑ τις πωλήσεις της, αλλά ταυτόχρονα θα επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ των αγορών και των εξόδων της ως κόστος. Συμφέρει μόνο επιχειρήσεις που έχουν πωλήσεις λιανικής
  • Υπενθυμίζουμε ότι από 01/08/2017 η αγορά κινητών, tablet και laptop γίνεται χωρίς ΦΠΑ, όταν αγοραστής είναι επιχείρηση που εντάσσεται στον ΦΠΑ. Αν δεν γίνει χρήση της απαλλαγής, ο ΦΠΑ των αγορών αυτών δεν εκπίπτει, ενώ πιθανότατα θα τεθεί και θέμα εκπεσιμότητας της δαπάνης σε πιθανό έλεγχο, καθώς ο έλεγχος μπορεί να θεωρήσει ότι αφού δεν έγινε χρήση της απαλλαγής ΦΠΑ, η αγορά του αγαθού έγινε για προσωπική και όχι για επαγγελματική χρήση
  • Υπενθυμίζουμε ότι όταν έχετε με πελάτες σας συμφωνία για έκδοση πιστωτικών τιμολογίων τζίρου, το συμφωνητικό πρέπει να πάει στη Δ.Ο.Υ. για θεώρηση τουλάχιστον 4 μήνες πριν την έκδοση του πιστωτικού. Οπότε όταν κάνετε συμφωνία για πιστωτικά τζίρου, θα πρέπει αμέσως να υπογραφεί συμφωνητικό και να κατατεθεί στην εφορία. Για να μπορεί ένα πιστωτικό τζίρου να εκδοθεί 31/12/2019 θα πρέπει το συμφωνητικό να κατατεθεί στην εφορία το αργότερο μέχρι 31/08/2019
  • Επίσης όταν υπογράφετε συμφωνητικό με εργολάβο για τεχνικές εργασίες, το συμφωνητικό πρέπει να κατατίθεται στην Δ.Ο.Υ. πριν ξεκινήσουν οι εργασίες. Στις τεχνικές εργασίες γίνεται παρακράτηση φόρου 3%. Αν οι εργασίες ξεπερνούν το ποσό των 6.000, είναι υποχρεωτική η υπογραφή έγγραφης σύμβασης.

  • Το 2019 ισχύει νέος νόμος για τις Α.Ε. Οι αλλαγές στα καταστατικά των Α.Ε. θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31/12/2019. Παρακολουθούμε τα θέματα και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα. Σημειώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αλλαγών που θέτει ο νέος νόμος, καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, δηλαδή όταν υπάρχει σύμπνοια των εταίρων δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα.
  • Οι πληρωμές μισθοδοσίας προς το προσωπικό γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής είναι απαράδεκτος.
  • Συναλλαγές άνω των 500 ευρώ θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, διαφορετικά η δαπάνη δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και θα πρέπει να αναμορφωθεί.
  • Για δαπάνες μέχρι 100 ευρώ, δεν είναι απαραίτητη η λήψη τιμολογίου, η απόδειξη λιανικής πώλησης αρκεί. Προσοχή, αυτό ισχύει μόνο για δαπάνες και όχι για αγορά εμπορευμάτων ή πρώτων υλών. Για αγορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας.