01.12.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Από σήμερα, κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε τύπου άδεια που έδωσε στο προσωπικό του, μέχρι την 10η μέρα του επόμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί όλες οι άδειες που χορηγήθηκαν μέσα στον Νοέμβριο. 

Σας ζητούσαμε πάντοτε τις άδειες ώστε να αποτυπώνονται στην μισθοδοσία και να εκδίδεται εύκολα το βιβλίο αδειών, που ήταν ετήσιο. Ήμασταν όμως ελαστικοί, καθώς μια αναδρομική δήλωση άδειας επιτρεπόταν. 

Πλέον όμως είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι άδειες κάθε μήνα, παρακαλούμε λοιπόν να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή, να σημειώνετε τις άδειες με επιμέλεια και να μας ενημερώνετε για αυτές. 

Οι αλλαγές σε όλους τους τομείς είναι ραγδαίες, προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε δίνοντάς σας με κατανοητό τρόπο αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, χωρίς να σας κουράζουμε με λεπτομέρειες.