28.12.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Προ λίγων λεπτών οι βεβαιώσεις μετακίνησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ενημερώθηκαν με τη νέα ημερομηνία λήξης ισχύος 07/01/2021

Υπενθυμίζουμε ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέες βεβαιώσεις μετακίνησης, απλά επανεκτυπώνετε τις ήδη υπάρχουσες και πλέον θα εμφανίζεται η ημερομηνία 07/01/2021