29.04.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ). 
 
Αν πληρωθεί η εισφορά Μαρτίου μέχρι και 5/5 μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέξει να πληρώσει με έκπτωση 25%. Αν δεν επιλέξει την έκπτωση, δεν θα γίνει συμψηφισμός, θα είναι επιλογή του να μην κάνει χρήση της έκπτωσης. Η έκπτωση επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές.
 
ΦΠΑ Μαρτίου για επιχειρήσεις που υποβάλλουν ΦΠΑ κάθε μήνα
 
Αν πληρωθεί όλος ο ΦΠΑ μέχρι 30/04, τότε το 25% θα επιστρέψει ως συμψηφισμός οφειλών που θα δημιουργηθούν από 01/05 και μετά. Μόνες προϋποθέσεις για να ισχύει η έκπτωση είναι να ανήκει η επιχείρηση στους ΚΑΔ που έκλεισαν ή επλήγησαν και να έχει εξοφληθεί ο ΦΠΑ Φεβρουαρίου μέχρι και 30/04
 
 
ΦΠΑ πρώτου τριμήνου 2020 για επιχειρήσεις που υποβάλλουν ΦΠΑ κάθε τρίμηνο
 
 Αν πληρωθεί όλος ο ΦΠΑ μέχρι 30/04, τότε το 25% θα επιστρέψει ως συμψηφισμός οφειλών που θα δημιουργηθούν από 01/05 και μετά. Μόνη προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση είναι να ανήκει η επιχείρηση στους ΚΑΔ που έκλεισαν ή επλήγησαν. 
 
 
Δόσεις ρυθμίσεων
 
Οι δόσεις ρυθμίσεων μπορούν να πληρωθούν απευθείας με έκπτωση 25%. Η έκπτωση αυτή ίσχυε και για την δόση του Μαρτίου. Αν λοιπόν η δόση Μαρτίου έχει πληρωθεί ολόκληρη μέχρι και 21/04/2020 τότε μπορεί να πληρωθεί η δόση Απριλίου με έκπτωση 50% (25% έκπτωση του Μαρτίου και 25% έκπτωση του Απριλίου). Μόνη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να ανήκει στους ΚΑΔ που έκλεισαν ή επλήγησαν