03.11.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ 50% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

Εκδόθηκε σήμερα το πρωί η εγκύκλιος για την τηλεργασία.

 

Σήμερα θα πρέπει να δηλωθούν:

 

  1. Ο αριθμός των εργαζομένων που μπορούν να ενταχθούν στην τηλεργασία
  2. Τα άτομα που θα εργαστούν με τηλεργασία τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του ως άνω αριθμού

 

Για όσους δεν τηρήσουν το παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

 

Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί ευέλικτο ωράριο ώστε η προσέλευση και η αποχώρηση από την εργασία να γίνεται σταδιακά ανά μισή ώρα και εντός διώρου. Για το λόγο αυτό για όλο τον Νοέμβριο αναστέλλεται η υποχρέωση δήλωσης τροποποίησης ωραρίου. Ωστόσο τυχόν υπερεργασία ή υπερωρία θα πρέπει να δηλώνεται.