ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ!

Στα φορολογικά υπάρχουν κωδικοποιημένοι νόμοι που υπαγορεύουν τις σχέσεις της επιχείρησης με το δημόσιο. Στη μισθοδοσία υπάρχουν διάσπαρτοι νόμοι, με πολλούς να χρονολογούνται από τα προπολεμικά χρόνια και ανάμεσα στο δημόσιο και την επιχείρηση μεσολαβεί και ο κάθε μεμονωμένος εργαζόμενος. Για τον λόγο αυτό η σωστή τήρηση της μισθοδοσίας δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Στη New Accounts Α.Ε. διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα μισθοδοσίας, με προσωπικό το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με αυτήν. Βασική αρχή μας στην τήρηση της μισθοδοσίας είναι η επικοινωνία αποκλειστικά με τον επιχειρηματία ή και με ένα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αυτός έχει ορίσει. Η εχεμύθεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σε απόλυτη προτεραιότητα.

01
New Accounts-Ιδιώτες
ΙΔΙΩΤΕΣ
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς
 • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
 • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
 • Συνταξιοδοτικά θέματα
 • Συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών
02
New Accounts-Επαγγελματίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 • Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων
 • Συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
 • Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Έκδοση αποδείξεων
03
New Accounts-Εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!

Διαθέτοντας στιβαρές λογιστικές διαδικασίες, κάθε επιχείρηση μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως βάση για συνεχή βελτίωση των εργασιών της. Βασικό χαρακτηριστικό ενός λογιστηρίου είναι ότι έστω και ακροθιγώς, έρχεται σε επαφή με όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Με εμάς ως υπεύθυνους λογιστικών διαδικασιών, η επιχείρηση θα κερδίζει προστιθέμενη αξία βάσει της εμπειρίας μας την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε:

 • Να αναζητήσει βέλτιστους τρόπους χρηματοδότησης, είτε μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών (ΕΚΕΣ) που χορηγούν ομολογιακά δάνεια
 • Να έχει ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα που ισχύουν από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
 • Να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης το οποίο θα βοηθά στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, στην διοικητική πληροφόρηση αλλά και στην ενημέρωση λογιστικών βιβλίων
 • Να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε τύπο φορολογικού ελέγχου ή ελέγχου ΕΦΚΑ
 • Να ζητά οικονομικές αναλύσεις στο βάθος και την έκταση που τις χρειάζεται (business plan, cash flow report, εύρεση νεκρού σημείου, αποτίμηση εταιρείας ή κλάδου)
 • Να μπορέσει να οργανώσει την διεθνή της δραστηριότητα με τον βέλτιστο τρόπο.