ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2163/2020 ΚΑΙ 2323/2020 ΤΟΥ ΣΤΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Α 4684/2021 ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΤΑΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ...