ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ...