ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑ 2

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ.   ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 9 ΜΑΪ́ΟΥ 2021.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2 ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ...