ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν.4690/30.5.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Ν.2859/2000) ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞ...