ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (ΤΥΠΟΥ Α) ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑ...