17.11.21

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στην New Accounts από το 2017, έχει αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη και ειδικεύεται στις εφαρμογές του taxisnet για τα φυσικά πρόσωπα.