17.11.21

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στη New Accounts από το 2010, ο Γιώργος Μανιάτης είναι υπεύθυνος λογιστής εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία πολλές από τις οποίες έχουν το δικό τους λογιστικό πρόγραμμα. Έχει πολύ καλή γνώση εταιρειών ακινήτων και θεμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

ΕΠΟΜΕΝΟ