17.11.21

ΜΑΡΙΑ ΣΑΣΣΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Από το 2018 στελεχώνει το τμήμα μισθοδοσίας της εταιρείας μας. Απόφοιτη Α.Τ.Ε.Ι. Μεσσολογγίου έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες ως υπεύθυνη πιστωτικού ελέγχου(credit control) καθώς επίσης στην διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και αξιογράφων(treasury).