16.04.24

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με εμπειρία σε βιομηχανικές εταιρείες στην παρακολούθηση αποθηκών, αναλωσίμων και ως βοηθός σύνταξης οικονομικών αναφορών. Ανήκει στην ομάδα της New Accounts από το 2014 σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Ειδική στην τήρηση βιβλίων δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ