17.11.21

ΣΟΦΙΑ ΖΙΑΓΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στην New Accounts από το 2002 συντονίζει τις λογιστικές εργασίες, επιβλέπει τις οικονομικές καταστάσεις και είναι πάντα παρούσα για την επίλυση φορολογικών ζητημάτων που προκύπτουν.