16.04.24

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ίδρυσε το πρώτο του λογιστικό γραφείο το 1983, το οποίο το 1998 εξελίχθηκε στην New Accounts A.E. Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. εμπνέει με την εμπειρία και το κύρος του προσδίδοντας σταθερές αρχές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ