18.11.19

ΣΤΑΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στέλεχος οικονομικής διεύθυνσης με πολυετή εργασιακή εμπειρία σε ηγέτιδες Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, μετάλλου, επίπλων και εκτύπωσης. Ειδικός σε θέματα κοστολόγησης, αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας λογιστηρίων και καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και αναλύσεις για τις μεγαλύτερες εταιρείες του πελατολογίου μας. Επίσης αναλαμβάνει οικονομικές μελέτες και υλοποιεί κοστολογικές εφαρμογές κατ΄ αποκοπή. Στην ομάδα της New Accounts από το 2014.