ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο δικτυακός τόπος με τη διεύθυνση https://www.newaccounts.gr είναι η ηλεκτρονική παρουσία της Ανωνύμου Εταιρείας «NEW ACCOUNTS A.E.»

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω όροι χρήσης ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών με το δικτυακό τόπο Νewaccounts.gr (εφεξής «NewAccounts»).

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του NewAccounts παραχωρεί τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου στην NewAccounts συμπεριλαμβανομένου των σελίδων, λογότυπων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, εγγράφων και εν γένει πάσης φύσεως αρχείων του δικτυακού τόπου.

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο. Η εξακολούθηση της επίσκεψης/ χρήσης του NewAccounts ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΕΤΩΝ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς να αναγράφεται η ιστοσελίδα ως πηγή.
Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το πληροφοριακό και ειδησεογραφικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των γενικών πληροφοριών, άρθρων, ειδήσεων κτλ.) του δικτυακού τόπου είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το υλικό του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα NewAccounts, δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και λογιστικές-φοροτεχνικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων ούτε μπορεί να θεωρηθούν ως λογιστικές-φοροτεχνικές συμβουλές που προσομοιάζουν στη σχέση λογιστή – πελάτη. Στη NewAccounts καταβάλουμε καθημερινή προσπάθεια να είμαστε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, τροποποιήσεις, όμως ενδέχεται κατά καιρούς ορισμένες πληροφορίες, άρθρα, νόμοι, αποφάσεις, διαδικασίες, περιεχόμενο, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα NewAccounts να μην έχουν ενημερωθεί εγκαίρως με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας NewAccounts κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Η NewAccounts δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν.

Ο δικτυακός τόπος της NewAccounts ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο τον δικτυακό μας τόπο. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετιζόμενη με οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση σε πληροφορίες ή υλικό δημοσιευθέν σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά ούτε και ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε λάθη ανεξαρτήτως της φύσης τους, είτε είναι νομικά, τυπογραφικά, τεχνικά είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους και η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί. Συνεπώς, οι επισκέπτες του αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη. H NewAccounts διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει το δικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή, όποτε επιθυμεί, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που παρέχονται στο δικτυακό τόπο, κατά καιρούς να μην είναι ενημερωμένες, επίκαιρες ή σωστές.

Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Ο δικτυακός τόπος της NewAccounts, παρότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς, ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της με ή χωρίς προειδοποίηση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του site ενδεικτικά αναφερομένων των εικόνων, βίντεο, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και των πάσης φύσεως αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του NewAccounts. Τα λοιπά σήματα, λογότυπα, βίντεο, εικόνες και αρχεία που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και προέρχονται από τρίτους, φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, επιφυλασσόμενοι για τα δικά τους δικαιώματα.

Διαθέτετε πάντα την δυνατότητα παραγωγής ενός εντύπου αντιγράφου που περιορίζεται, μόνο για προσωπικό ενδιαφέρον (ανάγνωση και όχι επεξεργασία ή διάθεση κατά τα ανωτέρω) και ουχί για δημόσια ή εμπορική χρήση και κυρίως χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το χρησιμοποιούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή δεξαμενή, λογιστικών- φοροτεχνικών και νομικών άρθρων, πληροφοριών και επικαιρότητας αλλά και ειδησεογραφικών νέων. Το πληροφοριακό υλικό καθώς και οι γνώμες που περιέχονται στην ιστοσελίδα εξυπηρετούν αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως υποκατάστατο αντί ειδικής συμβουλής επί συγκεκριμένου θέματος. Για κάθε ζήτημα το οποίο σας απασχολεί θα πρέπει να ζητήσετε εξατομικευμένη υποστήριξη από το γραφείο μας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ακυρότητα όρου. Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι παρόντες όροι δεν θα θίγονται.
Η NewAccounts έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα είτε μέσω της παρεχόμενης εντός της εφαρμογής φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω της ιστοσελίδας στο info@newaccounts.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας newaccounts.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.